gasflasker

Gasflasker er godt for miljøet og godt for din virksomhed

I løbet af de seneste år, har de fleste af os erkendt, at mængden af drivhusgasser i vores atmosfære ikke er bæredygtig. Mængden af drivhusgasser stiger støt, hvilket bidrager til den globale opvarmning. De miljømæssige konsekvenser kan risikere at påvirke os alle, både de virksomheder, som vi arbejder for, og vores privatliv. Derfor er tiden kommet til, at virksomheder tager ansvar ved at vælge miljøvenlige alternativer i deres produktion. 

 

En mulig erstatning af fossile brændstoffer, som kul og olie, er gasflasker. Hos firmaet Primagaz tilbydes bestilling af gasflasker til erhverv online. Her er 3 grunde til gasflasker er det miljøvenlige valg for din virksomhed.  

Reducer dit CO2 udslip med LPG

LPG står for “Liquefied Petroleum Gas”. Dette er et fossilt brændstof, ligesom olie og kul, men det anses af mange for at være et renere materiale. Ved forbrænding udleder LPH vanddamp (H2O) og kudioxid (CO2) – dog betydelig mindre end olie og kul. Hvis man sammenligner LPG med olie og kul, så indeholder gassen meget få sundhedsskadelige partikler. For eksempel indeholder denne gas kun en lille mængde svovl. Svovl bidrager blandt andet til at danne syreregn til stor skade for både planter og vandmiljøer. Det er derfor meget mere miljøvenligt for din virksomhed at bruge LPG gas end andre fossile brændstoffer. 

Undgå sod med LPG

Ved at anvende LPG frigiver din virksomhed heller ikke sod, der frigives ved afbrænding af både kul og olie. Sod fra kul- og olieforbrænding er en af de største klimasyndere, der ligesom CO2 også bidrager til den globale opvarmning.  

LPG – et naturligt bioprodukt

LPG er et naturligt bioprodukt, der skabes ved raffinering af råolie eller naturgas. Sammenlignet med olie og kul, er LPG en mere sikker og mere miljøvenlig energikilde. Det udleder hverken sod, bly eller andre tungmetaller. Gassen har derfor en minimal påvirkning på miljøet. Derfor forudser mange at LPG er fremtidens energikilde, der vil være en vigtig spiller i vores kamp om at opnå vores klimamål.